Kiedy ciało i dusza cierpią

Choroby psychosomatyczne… Nie od dziś wiadomo, że na dobre samopoczucie człowieka składa się dobrostan fizyczny jak i psychiczny. Zgodnie z modelem biopsychospołecznym na nasze funkcjonowanie ma wpływ konfiguracja czynników biologicznych, psychologicznych oraz społecznych. Jak ta wiedza teoretyczna odnosi się do towarzyszących nam chorób? Kiedy ciało oraz dusza cierpią, można rozważać pojawienia się chorób psychosomatycznych. 

Objawy bez przyczyny

Istnieje liczna grupa osób, która odwiedza kolejnych lekarzy specjalistów bez skutku. Wydaje się, że pacjent zgłasza objawy bez przyczyny. Na szczęście obecnie wiedza na temat ścisłego związku między psyche a ciałem staje się powszechna. Uważny lekarz może doradzić wizytę u psychoterapeuty. Osoby cierpiące z powodu zaburzeń psychosomatycznych prezentują realne objawy. Doświadczają bólu, cierpienia, dyskomfortu. To co daje podstawę do diagnozowania zaburzeń psychosomatycznych to brak przyczyn medycznych choroby. Niestety pacjent przeważnie przechodzi liczne badania, odwiedza różnych specjalistów oraz podejmuje wiele prób leczenia zanim trafi do gabinetu psychoterapeuty, który traktowany jest jak ostatnia deska ratunku, z dużą dozą nieufności.

Źródło chorób

Jak doszukiwać się źródła chorób somatycznych w zranionej psychice? Należy zwrócić się w stronę emocji. Jeszcze w okresie prenatalnym niemowlę zaczyna tworzyć więź z opiekunem. Dzieci płaczą, aby zakomunikować głód, dyskomfort, potrzebę bliskości czy ból. Dzieci rosną, doświadczają coraz liczniejszych bodźców ze świata zewnętrznego. Złoszczą się, płaczą oraz cieszą. Tutaj pojawia się ważna rola opiekunów- dawanie przestrzeni na doświadczanie wszystkich emocji. Czasami jednak opiekun reaguje lękiem, dezaprobatą na okazywanie trudnych emocji “Grzeczne dziewczynki się nie złoszczą”, “Bądź koleżeński i podziel się zabawką”, “Przestań beczeć jak baba”. Dziecko szybko orientuje się, których emocji nie okazywać, które nie są akceptowane przez rodziców. Uczy się skutecznie je wypierać, aby zasłużyć na miłość rodzicielską. 

Tłumione emocje

Gdy te zabronione w dzieciństwie emocje pojawiają się w dorosłości, generują wewnętrzny konflikt, poczucie winy. Są zbyt zagrażające, aby dopuścić je do świadomości (bo przecież grzeczne dziewczynki się nie złoszczą). W związku z tym objawiają się w postaci chorób ciała.

Rodzaje zaburzeń psychosomatycznych

Ciężko jest wymienić wszystkie zaburzenia psychosomatyczne, jednak do najbardziej popularnych należą: choroba wrzodowa żołądka, choroby jelita grubego, nadciśnienie tętnicze, choroby skórne, astma, migrenowe bóle głowy, choroby autoimmunologiczne oraz wiele innych. 

Leczenie

Warto dawać sobie przestrzeń do odczuwania wszystkich emocji oraz zastanawiania się, skąd się pojawiły, o czym nam komunikują. Dbajmy o swoje wewnętrzne dziecko, o swoje potrzeby oraz pragnienia. Bądźmy dla siebie wyrozumiali, akceptujmy błędy oraz niepowodzenia. Brzmi nieźle, jednak czasami jest to bardzo trudny proces, wymagający obecności psychoterapeuty. Co więcej, w leczeniu zaburzeń psychosomatycznych bardzo ważna jest współpraca specjalisty z zakresu zdrowia fizycznego oraz psychicznego. Skoro ciało i psyche wzajemnie się uzupełniają, wymagają kompleksowego leczenia.

Zapraszam do obejrzenia

Zapraszam do kontaktu: https://www.martynastrag.pl/


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *